Onderstaande foto�s zijn
een blijvende herinnering van
de mooiste momenten uit 25 jaar
Stichting Nederland-Amerika

Foto impressie Huldeontvangst WO II veteranen uit de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Groot Brittannië, september 2017


Galadiner met WO II veteranen en sponsors in het Vredespaleis

Op donderdag 7 mei 2015 organiseerde de Stichting Nederland-Amerika een receptie en galadiner in het Vredespaleis in Den Haag. Een passende en unieke omgeving om 70 jaar vrijheid met onze bevrijders te vieren. Na de receptie in het Academiegebouw gingen de gasten aan tafel voor een exquis diner met hooggeplaatste gasten waaronder generaals, de adjudant-generaal van de Koning, tevens chef Militaire Huis, ambassadeurs, Leden 2de Kamer, sponsors, burgemeesters en rechters van het Internationaal Gerechtshof.


Op 18 september 2014 vond in Kasteel Doorwerth het diner plaats ter ere van de 70e herdenking van Operation Market Garden. De veteranen, hun begeleiders, sponsoren en diverse hoogwaardigheidsbekleders waren te gast op deze bijzondere avond.
Veteraan Clinton Riddle van de 82nd Airborne Division ontvangt het Certificate of Appreciation tijdens de 70e herdenking van Operation Market Garden (2014)
Op de SS Rotterdam verrast Lee Towers de veteranen met bekende nummers uit z'n repertoire (2010)

Op 5 mei 2005 waren de veteranen
die, met dank aan de donateurs,
door de Stichting Nederland-Amerika
waren uitgenodigd voor een bezoek
aan ons land, na afloop van
het defilé in Wageningen, van
harte welkom op een receptie in
de aula van de Universiteit
van Wageningen met als hoofdgast
Z.K.H. prins Willem-Alexander.
Op de foto (v.l.n.r.) Bram Bom,
voorzitter van SNA, Willis Rohr
van de 101st Airborne Division
Association, prins Willem-Alexander
en John Eisen van de 101st Airborne
Division Association.

Stichtingsvoorzitter Bram Bom biedt
op 5 mei 2005, ter gelegenheid van
de nationale viering "Zestig jaar
vrijheid", de prins een unieke zeefdruk
aan, voorstellende de bevrijding
van Nederland op 17 september 1944.

Op de receptie in Wageningen
(5 mei 2005) werden de door
SNA uitgenodigde bevrijders
Willes Rohr en John Eisen van
de 101st Airborne Division
Association, voorgesteld aan
mr. Pieter van Vollenhoven.

Eerbetoon aan de Amerikaanse oorlogsveteranen, die in een dramatisch gevecht om de bevrijding van ons land,
om het leven kwamen. Na de kranslegging en plechtigheden op de Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten wordt
een groepsfoto gemaakt met de veteranen van de 101st en 82nd Airborne Division Association. Zij kwamen met
financiële steun van onze donateurs op uitnodiging van SNA naar ons land. Op de foto vooraan met krukken: William
("wild Bill") Guarnere van de 101st Airborne Division Association. In de zomer van 1945 werd hij voor tachtig procent
gehandicapt verklaard. Later werd hij volledig arbeidsongeschikt en kreeg daardoor een invaliditeitsuitkering.
Guarnere werd beroemd met zijn rol in de indrukwekkende televisieserie Band of Brothers.

Hulde aan de donateurs en
dankbaarheid aan onze bevrijders!


Prinses Margriet ontvangt in mei 1985
veertig van onze bevrijders, die door SNA
voor een veertiendaags bezoek waren
uitgenodigd, op paleis Soestdijk. Zij verving
haar vader Z.K.H. prins Bernhard, voorzitter
van ons Comité van Aanbeveling, die kort
voor de ontvangst werd opgenomen
in het ziekenhuis.

Nadat de burgemeester van
New York, Rudolph Guiliani de
deelnemers van een door de SNA
georganiseerde politiestudiereis,
had toegesproken, was het de
beurt aan stichtingsvoorzitter Bom.
Hij bedankte in een slotwoord de
burgemeester voor zijn
indrukwekkende speech, en
overhandigde de eerste burger
van Amerika's grootste metropool
namens SNA een fraai Certificate
of Appreciation.

Lunch met de New Yorkse delegatie in het Amstel Hotel. Aan de hoofdtafel zaten onder meer VVD politicus mr. Gijs de Vries
(tevens spreker), ABN-AMRO topman mr. R. Hazelhoff, Bram Bom (SNA), New Yorks burgemeester Ed Koch, burgemeester
Ed van Thijn en de Amerikaanse consul-generaal Jake M. Dyels en Baron B. van Ittersum, beursvoorzitter.

Op uitnodiging van SNA kwam
burgemeester Ed Koch van
New York in 1988 naar Nederland
en had in het Amstel Hotel
in Amsterdam een ontmoeting
met de donateurs en sponsors
van SNA en tevens
vooraanstaande politici
waren aanwezig.
Op de foto v.l.n.r.:
Burgemeester Ed van Thijn,
Burgemeester Ed Koch (New York),
Commissaris van de Koningin
in de provincie Groningen,
Henk Vonhoff en SNA-voorzitter
Bram Bom. Deze foto werd
in 1988 gemaakt.

Dutch American Business Dinner.
V.l.n.r.: Bram Bom, mr. Cees van Lede,
voorzitter VNO, en drs Jan Reijnen,
voorzitter ABP Pensioenfonds.

Bram Bom te gast bij George en Barbara
Bush, de ouders van de oud president
van de Verenigde Staten.

Stichtingsvoorzitter Bram Bom in gesprek met
minister-president drs. Ruud Lubbers in
het bekende torentje op het Binnenhof.
Premier Lubbers dankte Bom voor zijn inzet
in het verbeteren van de relatie
Nederland-Amerika. Als herinnering ontving
de minister-president het eerste exemplaar
van het boek dat de veteranen van de
Seventh Armored Division hadden geschreven
over de bevrijding van ons land.

Tijdens een lunch in de zomer van 1989 bespreekt SNA-voorzitter
Bram Bom de programma's van SNA met Vendex president
mr. dr. Anton Dreesmann, lid van de Raad van Adviseurs van SNA.
Op een druk bezochte donateurbijeenkomst van SNA,
geeft bestuurslid Anne-Marie Wegh een toelichting
over het verdere verloop en programma van de avond.

Voordat de vrijwilligers van SNA met onze bevrijders op stap gaan, wordt eerst nog geposeerd
voor het Bilderberg hotel in Oosterbeek.

Donateurs bedankt!

Met uw steun kwam weer een
groep veteranen naar ons land.
Amerikaanse veteranen van de
101st Airborne Division
Association woonden een
plechigheid bij op
de Amerikaanse militaire
begraafplaats Margraten. Een
vertegenwoordiger van deze
vereniging legt hier bloemen
op het graf van zijn
gesneuvelde vriend.

Op een Galabijeenkomst van SNA ter gelegenheid van ons eerste lustrum, waren ook onze bevrijders en eregasten Lt.-Generaal Klaas Roos en de Chef van de Defensiestaf, Lt.-Generaal Govert Huyzer aanwezig. Hier bespraken de generaals welhaast zeker militaire aangelegenheden.

Hulde aan onze begunstigers!

Bernard Palitz, een van de over-
levenden van de helse strijd tijdens
Operatie Market Garden in 1944,
bedankt de donateurs, het bestuur
en vrijwilligers van SNA voor
de uitnodiging om vijftig jaar
na de oorlog voor een 10-daags
bezoek naar Nederland te komen
om hier huldeblijken en eremedailles
in ontvangst te nemen.

Op weg naar kranslegging
en herdenkingsdienst met de
plaatsvervangend ambassadeur
van de verenigde Staten
van Amerika. Deze foto werd
genomen in 1989 in Elst, Gelderland.

Het eerste lustrum van de Stichting Nederland-Amerika
werd gevierd in Huis ter Duin.


Ruim 500 donateurs, sponsors en hoogwaardigheidsbekleders waren
hierbij aanwezig. Op de foto mr. Hans van den Broek (rechts),
minister van Buitenlandse Zaken, die namens het bestuur van SNA
een Certificate of Appreciation overhandigd aan KLM president
J.F.A. de Soet. In het midden Bram Bom, bestuursvoorzitter van
de Stichting Nederland-Amerika.