Onze missie:

Vriendschap, samenwerking en kennis delen en
uitwisselen met de Verenigde Staten en mensen
te steunen en te laten (op) bloeien.

De Stichting Nederland-Amerika (SNA) is sinds haar oprichting
in 1982 een belangrijke schakel in de relatie Nederland-Amerika.

De donateurs en sponsors van SNA vormen een ad-hoc of gerespecteerd gezelschap. Zij steunen jaarlijks met een bijdrage onze programma's die er voor een belangrijk deel op gericht zijn de economische, culturele, wetenschappelijke en vriendschappelijke banden tussen beide landen te verstevigen.

SNA geeft sinds 1982 vorm aan deze doelstelling, onder meer door:

- het organiseren van - of deelnemen aan - lezingen en seminars;
- uitnodigen van prominente Amerikaanse gastsprekers voor sponsors;
- het organiseren van programma's in het kader van herdenkingen;
- het organiseren van bijeenkomsten t.g.v. Amerikaanse feestdagen;
- uitnodigen en huldigen van Amerikaanse oorlogsveteranen;
- publiceren van een periodieke nieuwsbrief;
- gevraagd en ongevraagd adviseren aan autoriteiten;
- het organiseren van studiereizen voor doelgroepen naar de VS;
- aanbieden en/of bemiddelen bij stageplaatsen;
- jong talent een kans te bieden zich in de VS (verder) te ontplooien;
Veelbelovend
jong talent
krijgt bij SNA
een kans

Jong aanstormend talent met briljante studieresultaten of topprestaties op het
gebied van sport mag voor aanvullende financiële steun bij ons aankloppen.

Wij willen veelbelovend jong talent, dat zijn vleugels wil uitslaan, samen en in overleg met onze sponsors de kans geven zich in Amerika verder te ontplooien

Het is één van onze doelstellingen om onze toekomstige zakenmanagers, bestuurders,
decissionmakers, medici, wetenschappers en veelbelovende musici met support van
onze sponsors een steun in de rug voor een mogelijk glansrijke carrière te geven.

Business to Business

Op zakelijk terrein organiseert SNA sinds 1982 lezingen en ontvangsten voor haar donateurs, sponsors en relaties waarin de onderwerpen bijna altijd raakvlakken hebben met hun vakgebied. De deelnemers leggen op deze bijeenkomsten nieuwe en vaak interessante contacten waarin kennis en ervaring op hun vakgebied worden uitgewisseld en waarin het regelmatig voor komt dat afspraken voor levering van diensten of producten worden gemaakt.