In Nederland zijn we nogal eens
geneigd om te vergeten hoezeer anderen
zich hebben ingespannen voor zaken
waar wij als natie zo trots op zijn

Historie SNA in kort bestek

De Stichting Nederland-Amerika werd in samenwerking met de overheid en
het bedrijfsleven opgericht in het Bicentennial jaar 1982. In dat jaar vierden
Nederland en Amerika tweehonderd jaar onafgebroken vriendschappelijke
en diplomatieke betrekkingen.

Het was ook het jaar van toenemend ‘bloeiend’ anti-Amerikanisme. Veel Amerikaanse
eigendommen werden vernield en ruiten van Amerikaanse bedrijven en instellingen
werden regelmatig ingegooid. Bij demonstraties werden zonder ingrijpen van de politie
Amerikaanse vlaggen verbrand. Het tij moest worden gekeerd, zo vond het bestuur van
de Stichting Nederland-Amerika (SNA). Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed,
maar mag nooit gepaard gaan met gewelddadige en misdadige acties tegen mensen of
hun bezittingen.

Sommige anti-Amerika actiegroepen hadden het gemunt op de vertegenwoordigers van
de Amerikaanse samenleving, zoals politici, diplomaten en topambtenaren. Anderen
richtten hun peilen op de Amerikaanse samenleving als geheel en verafschuwden de
goede relatie die de West-Europese landen na de Tweede Wereldoorlog met de
Verenigde Staten hebben opgebouwd. Erkenning en waardering voor de rol die Amerika
heeft gespeeld bij onze bevrijding kwam niet in het woordenboek van de veelal extreem
linkse organisaties voor.

Voorgeschiedenis

In de Tweede wereldoorlog hebben de Amerikanen met gevaar voor eigen leven
gevochten voor de bevrijding van ons land. Dat deden zij met veel inzet en motivatie, alsof
het hun eigen vaderland betrof. Duizenden van deze dappere mannen hebben hun strijd
voor de bevrijding van ons land niet overleefd.

Zij stierven in een maandenlange strijd op Nederlands grondgebied voor ònze vrijheid of
raakten voor de rest van hun leven invalide

Ruim 8000 Amerikaanse soldaten liggen begraven op de Amerikaanse begraafplaats
‘Margraten’ in zuid-Limburg. Honderden Nederlanders hebben door de jaren heen een
graf geadopteerd uit respect en dankbaarheid jegens onze bevrijders.

Normandië met in de rechteronderzoek Margraten

Na de oorlog hebben de Amerikanen ons land weer op de been gebracht met het beroemde
Marshallplan Het initiatief daartoe kwam van de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken,
George C. Marshall, die op 5 juni 1947 met een hulpplan voor Europa kwam. Het plan kreeg
formeel de naam Economic Recovery Program (Economisch Herstel Plan). Eind december 1947
kon de Amerikaanse president Harry S. Truman een wetsvoorstel voorleggen aan het
Amerikaanse congres.

Op 2 april 1948 werd de wet die inmiddels de naam Economic Cooperation Act had gekregen
door het congres geaccepteerd en een dag later door Truman ondertekend.

Hulpgoederen

Nog in hetzelfde jaar arriveerde in Rotterdam het motorschip Noordam uit Amerika met de eerste
zending hulpgoederen voor Nederland. Met volgende scheepsladingen kwam o.a.
surplusmateriaal zoals vrachtwagens en bouwmachines.

Afgedankte Liberty and Victorieschepen, die niet langer nodig waren om Amerikaanse voorraden
en oorlogsmateriaal naar Europa te brengen, kregen als civiele vrachtschepen een nieuwe
Nederlandse bestemming. Daarnaast verscheepten de Amerikanen graan, maïs, en andere
consumptiegoederen.

Veel Amerikanen kwamen naar Nederland om ons te helpen met de wederopbouw. In ruim vier
jaar kreeg Nederland voor ruim één miljard Amerikaanse dollar aan hulpgoederen. Amerika werd
en bleef in de jaren daarna een van de belangrijkste investeerders in Nederland.

Dankzij die relatie, werden wij in staat ons welvaartspeil naar een hoog niveau te brengen.
Nederland hoort nu tot een van de welvarendste landen ter wereld. Die positie had ons land
zonder de Amerikanen vrijwel zeker niet kunnen bereiken.

1982: Oprichting Stichting Nederland-Amerika

De Stichting Nederland-Amerika stimuleert de goede en vriendschappelijke
betrekkingen tussen beide landen, onder meer door het organiseren van programma’s
voor Amerikaanse oorlogsveteranen, lunchbijeenkomsten met eregasten en sprekers,
seminars, lezingen voor serviceclubs, studieprogramma’s naar de VS voor politie,
justitie, rechters en topambtenaren alsmede het (mede) financieren van jong talent en
veelbelovende studenten die zich op hun gebied verder willen ontwikkelen in Amerika.

Doelstelling

SNA heeft geen diplomatieke of politieke relatie met de Amerikaanse of Nederlandse overheid.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Ons bestaan ontlenen wij uitsluitend aan de steun die
onze donateurs en sponsors jaarlijks en/of incidenteel aan onze activiteiten verlenen.

De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van de economische, culturele, educatieve,
vriendschappelijke en wetenschappelijke banden tussen beide landen, een en ander in de
ruimste zin van het woord.

Soms kunnen we deuren openen die voor anderen gesloten blijven. Regelmatig wordt op ons
een beroep gedaan voor het verzorgen van introducties in de (Amerikaanse) wereld van
onderwijs, wetenschap, cultuur en bedrijfsleven.

1985: Nederland viert veertig jaar bevrijding

Z.K.H. Prins Bernhard

Comité van Aanbeveling

In 1985 trad Z.K.H. prins Bernhard toe als voorzitter van het
Comité van Aanbeveling van de Stichting Nederland-Amerika
ter gelegenheid van de viering van het Nationaal programma
rond de herdenking van veertig jaar bevrijding.

Andere vooraanstaande Nederlanders werden lid van ditzelfde comité,
zoals A.H. Heineken, mr. dr. A.C.R. Dreesmann (president Vendex
International), H.J. Teengs Gerritsen (Vice Voorzitter Samenwerkend
verzet), J.G.M. van Nass (Generaal-majoor der Mariniers), Dr. Wisse
Dekker (president-dircteur Philips) en KLM-president drs S. Orlandini.

In januari 1986 werd de Stichting Nederland-Amerika
als enige landenorganisatie in de gelegenheid gesteld
om haar traditionele nieuwjaarsreceptie te houden in het
Vredespaleis in Den Haag. Ministers, ambassadeurs,
kamerleden, rechters van het Internationale Hof en
donateurs kwamen traditioneel het bestuur en de
Raad van Advies van SNA ‘happy newyear’ wensen.
Vredespaleis

1987: Eerste lustrum SNA

Dinerdansant

In maart 1987 vierde SNA haar eerste lustrum in
Grand hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Het befaamde
Engelse Ballroom Orkest “The Pasadena Roof
Orchestra” en pianist Louis van Dijk zorgden daarbij
voor muzikaal entertainment.

Ambassadeurs, diplomaten, rechters, captains of
industry, donateurs, sponsors, ministers en
kamerleden, allen met partner, beleefden een
onvergetelijke avond.

Alle donateurs en sponsors van SNA kregen uit
handen van mr. Hans van den Broek, minister van
Buitenlandse Zaken, een door hem getekend
Certificate of Appreciation uitgereikt.

1988: Op uitnodiging van de Stichting Nederland-Amerika
bezoekt de burgemeester van New York ons land.

1990: Politiestudiereizen naar de Verenigde Staten

In de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde criminaliteit organiseerde SNA in
1990 voor de vierde keer voor de politie, justitie, rechterlijke macht en burgemeesters een
intensief en boeiend studieprogramma naar de Verenigde Staten en (één dag) Mexico.

Ook werden bezoeken gebracht aan - en kreeg de groep ontvangsten op - onder meer het Witte
Huis, de Nederlandse ambassade in Washington en de Nederlandse consulaire posten in New
York, Miami, Los Angeles en Chicago. Op de daar gehouden lezingen, studiebijeenkomsten en
recepties werden interessante contacten gelegd met Amerikaanse topambtenaren, stafleden van
het Witte Huis, de Secret service, de FBI, de DEA, topmanagers en politici van het Amerikaans
congres. Een vrijwel identiek programma werd ook in 1992, 1996, 2000 en 2006 georganiseerd.

1994: In 1994 rolden de eerste kranten van SNA van de
persen, met als koptitel ‘Nederland-Amerika Tribune’.

2001: Terroristische aanslagen 09/11

Na de afschuwelijke terroristische aanslag op 11 september 2001 op de torens van het WTC in
New York, kregen in september 2002 de brandweerlieden en hulpverleners alle aandacht van
onze stichting. Vrijwilligers van SNA reisden af naar New York om, waar nodig en gewenst, hulp
en steun te bieden. Een kleine groep firefighters en reddingswerkers kreeg een warm onthaal en
indrukwekkend programma in Nederland. Hun reis en verblijf werd gefinancierd door donateurs
en sponsors, die ter herinnering een fraai Certificate of Appreciation ontvingen.

2004: Huldeprogramma Amerikaanse oorlogsveteranen

In september 2004 heeft onze stichting opnieuw groepen Amerikaanse oorlogsveteranen
uitgenodigd en gehuldigd in onder meer het Hilton Hotel Amsterdam, Hotel De Bilderberg
in Oosterbeek en in kasteel Maurick in Vught.

Zij kregen het boek ‘De tweede Wereldoorlog in foto’s’ uitgereikt, een document van 600 pagina’s
tekst en ruim 900 foto’s afkomstig uit zeer veel verschillende bronnen. Elk belangrijk strijdtoneel
wordt daarin behandeld, van de ijzige zeeën van de Noordpool tot de jungles rond de grote
oceaan, van de woestijnen in Noord-Afrika tot aan de steppen in Rusland.

V.l.n.r.: Lt.-Generaal Ad van Baal, voorzitter Bram Bom en mr. Willibrord J.M. Davids, president van de
Hoge Raad der Nederlanden aan het Dutch American Liberation Dinner op 17 september 2004,
waarbij zij het indrukwekkende boek over de Tweede Wereldoorlog bekijken en bespreken.

2005: SNA viert zestig jaar vrijheid met onze
Amerikaanse bevrijders als eregasten

In mei 2005 stelde de Koninklijke
Luchtmacht een militair vliegtuig
voor een volle dag ter beschikking
aan de Stichting Nederland-
Amerika, waarmee de door ons
uitgenodigde oorlogsveteranen de
‘Operation Market Garden’- route
van september 1944 zestig jaar na
dato vanuit de lucht konden
bekijken. ’s-Avonds kregen onze
bevrijders op de vliegbasis
Eindhoven een diner aangeboden
door de Koninklijke Luchtmacht,
waarbij ze tevens ter herinnering
aan deze dag, namens Luchtmacht
bevelhebber Generaal Starink, een
oorkonde kregen uit handen van
Generaal-majoor F.H. Meulman.

Enkele dagen later werden de veteranen en SNA door Z.K.H. prins Willem-Alexander ontvangen op een
receptie in de aula van de universiteit van Wageningen. Daar boden zij in gezelschap van Clifford Sobel,
de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, aan de prins het boek ‘de Tweede wereldoorlog in foto’s’ aan.

Op de foto, v.l.n.r.: Ambassadeur van de Verenigde Staten Clifford Sobel, de veteranen Willis Rohr
en John Eisen van de 101st Airborne Division, minister van justitie mr. Piet Hein Donner en SNA stichtingsvoorzitter Bram Bom.

SNA Stichtingsvoorzitter Bram Bom
bood daarna prins Willem-Alexander
een genummerde en gesigneerde
zeefdruk aan, voorstellende de landing
van geallieerde parachutisten van de
101st Airborne Division boven
Nederlands grondgebied. Op deze
receptie waren ook aanwezig mr.
Pieter van Vollenhoven en minister-
president mr. dr. J.P. Balkenende

De afgelopen 24 jaar heeft SNA in samenwerking met Nederlandse en Amerikaanse
autoriteiten, verenigingen en instellingen, captains of industry en professionals, veel
succesvolle programma’s georganiseerd, voor zowel de overheid, het Nederlandse
bedrijfsleven, studenten, jong talent als onze bevrijders.

Onze donateurs en sponsors die vanwege hun bijdrage een belangrijk aandeel hebben
gehad in onze successen, profiteerden daarvan. Hun support bleef in hun én ons netwerk
niet onopgemerkt. Zij maakten dankbaar gebruik van de positieve marketing effecten die
de publicitaire en communicatieve uitstraling – na hun financiële bijdrage aan één of
meerdere projecten van SNA - op hun onderneming te zien gaf.

Stagiaires, parttimers en vrijwilligers

De werkzaamheden van SNA werden en worden uitgevoerd door parttimers, vrijwilligers
en stagiaires. Alle stagiaires (de eersten begonnen hun stage in 1992) hebben na hun
afgeronde universitaire studie vrijwel direct een baan gekregen en bekleden nu prachtige
posities in het bedrijfsleven (Philips, Unilever, Koninklijke Shell), bij de rijksoverheid
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat), de Rechterlijke Macht, de Tweede Kamer der
Staten Generaal) en bij de Europese Commissie in Brussel. Twee stagiaires van SNA zijn
in dienst getreden bij de Amerikaanse overheid in Washington, D.C.

2007: Zilveren jubileum

In 2007 vierden wij ons zilveren jubileum. In mei 2008 sluiten wij deze jubileumperiode af waarbij
wij nog een kleine groep Amerikaanse oorlogsveteranen een huldebetoon zullen bieden. In ons
jubileumjaar ontvingen wij felicitaties van bewindslieden, Nederlandse captains of industry,
vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven, politici, diplomaten en tal van bekende
Nederlanders waaronder Olga Commandeur, Paul van Vliet, Herman van Veen, Wibi Soerjadi,
Joop van den Ende, prof. dr. Rob de Wijk (universiteit van Leiden) en prof. dr. James C. Kennedy
(universiteit van Amsterdam).


Op onze jubileumavond in het Kurhaus te Scheveningen gaf meesterpianist Wibi Soerjadi
een pianorecital voor onze sponsors en genodigden.